Pogoda w Krakowie

Pan Jarosław Gowin - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Pan Witold Bańka - Minister Sportu i Turystyki

 

Pan Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski

 

Pan Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa

 

Pan Wojciech Nowak - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

Pan Kazimierz Toporowicz – rektor w okresie kadencji 1978-1981

 

Pan Janusz Zdebski – rektor w okresie kadencji 1993-1999, 2005-2008

 

Pan Marian Bukowiec – rektor w okresie kadencji 1999-2005

 

Pan Andrzej Klimek – rektor w okresie kadencji 2008-2016

 

Pan Tadeusz Kasperczyk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów AWF w Krakowie

 

 

 

2a 4a 3a 1a