Pogoda w Krakowie

 

Prof. dr hab. Aleksander Tyka – przewodniczący;

Dr hab. Ewa Roszkowska – członek;

Dr hab. Marek Pieniążek, prof. nadzw. – członek;

Dr hab. Michał Spieszny, prof. nadzw. – członek;

Mgr Piotr Słomiński – koordynator organizacyjno-administracyjny;

Mgr Dariusz Horosin – członek;

Mgr Czesław Kowal – członek;

Mgr Ryszard Marszałek – członek;

Mgr Tomasz Popłoński – członek;

Mgr Paweł Potoczek – członek;

Mgr inż. Anna Sieńkowska – członek;

Dr Maciej Starowicz – członek;

Mgr Józef Żmigrodzki – członek.

 

4a 3a 2a 1a